Analizy spółek // Ambra S.A.

ambra logo

Ambra jest liderem rynku wina w Polsce oraz czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. Grupa prowadzi działalność na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Rumunii. Oferta opiera się z jednej strony na winach własnych marek, które są produkowane przez Grupę lub na jej zamówienie w różnych krajach świata, a z drugiej na winach importowanych od największych producentów Francji, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Chile czy Australii. Spółka jutro (23.02.2017 r.) przedstawia wyniki finansowe półroczne – tak, spółka ma nieco inny rok obrotowy od 01.07 do 30.06 – zatem warto przejrzeć jej sytuację aktualną i jutro podjąć decyzję o ewentualnym zakupie.

Analiza fundamentalna

 1. Iloczyn wskaźników C/Z oraz C/WK niższy niż 22,5
  Spółka jest bardzo tania pod względem wskaźników, iloczyn wynosi zaledwie 6,98. Ocena: 5
 2. Wzrost zysków
  Zysk średni za ostatnie 3 lata wynosi ok. 27 mln zł, gdzie 6 lat temu spółka generowała średnio 6,6 mln zł zysku rocznie, jest to zatem wzrost o ok. 400%. Ocena: 5
 3. Stabilny akcjonariat
  W rękach „twardego akcjonariatu” znajduje się około 71% akcji z czego około 61% posiada niemiecki Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, a pozostałą część OFE AVIVA BZ WBK. Ocena: 4
 4. Polityka dywidendowa
  Spółka wypłaca dywiendy nieprzerwanie od 2010 r. (7 lat z rzędu), podzieliła się także zyskami w roku 2005, 2006 oraz 2008. Średnia stopa dywidendy z ostatnich 7 lat to 5,4%. Spółka w różnego rodzaju wywiadach potwierdza zamiary kontynuacji wypłaty dywidendy. Ocena: 5
 5. Dobra kondycja finansowa
  Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 1,91, natomiast zadłużenie długoterminowe w stosunku do kapitału obrotowego ma wartość zaledwie 11,71%! Ocena: 4,5
 6. Czy profil działalności jest zrozumiały
  Tak, spółka zajmuje się produkcją, importem oraz dystrybucją wina. Ocena: 5
 7. Rentowność kapitałów
  Wskaźniki ROE i ROA na poziomie nieco wyższym niż sektor. Ocena: 4
 8. Czy planowane są emisje akcji lub zwiększanie zadłużenia
  Brak planów emisyjnych – zarówno akcji jak i obligacji. Ocena: 5
 9. Poziom zadłużenia nie powinien przekraczać 50% kapitałów własnych spółki
  Zadłużenie około 55%, a więc wyżej niż dopuszczalne, ale jest to poziom znacznie niższy niż średnia sektorowa oraz z widoczną tendencją spadkową. Ocena: 4,5
 10. Silna marka / rozpoznawalny produkt / ekspansja na rynki zagraniczne.
  CIN-CIN, FRESCO, DORATO – tych produktów nie trzeba chyba przedstawiać nawet osobom, które nigdy wina nie skosztowały. W Polsce Ambra nie ma sobie równych, a dodatkowo cały czas umacnia swoją pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej, głównie w Rumunii. Ocena: 4
  Średnia arytmetyczna ocen: 4,6
Spółka ma bardzo silne fundamenty i musiałoby wydarzyć się coś tragicznego na rynku aby miało to wpływ na sytuację finansową Grupy. Ambra stabilnie zwiększa przychody, ale co ważniejsze – bardzo szybko rosną zyski. Spółka poza tym ma ugruntowaną pozycję na rynku polskim i coraz lepiej radzi sobie na rynkach zagranicznych, wprawdzie nieco spadły przychody ze sprzedaży na rynku czeskim, ale znacząco poprawiły się (dynamika 160%) na rynku rumuńskim.
 

Analiza techniczna
[Ważne: dane na wykresach aktualne na dzień 22.02.2017 r.]

 
Z punktu widzenia analityka technicznego spółka kilka miesięcy temu rozpoczęła trend wzrostowy przebijając linię trendu spadkowego i potwierdzając to silnym wolumenem na kolejnych białych świecach.
W ujęciu tygodniowym spółka porusza się w kanale cenowym wzrostowym i jak widać na wykresie poniżej, poziomy te są respektowane. Cena odbiła się od górnej linii kanału i nastąpiła niewielka korekta. Jest to dobry moment na kupno.
Na wykresie dziennym można zauważyć niewielką lukę wzrostową, która zawiera się w przedziale 8,20-8,25 zł / akcje. Teoretycznie powinna zostać ona domknięta przez ceną tzn. cena powinna wrócić do tego poziomu, aby kontynuować wzrosty. Biorąc jednak pod uwagę dość silny od kilku miesięcy trend wzrostowy – może okazać się, że luka pozostanie otwarta, a kurs zostanie wywindowany na nowe szczyty.

Podsumowanie w trzech zdaniach:

Spółka o bardzo solidnych fundamentach i bardzo dobrej sytuacji technicznej. Rozwój rynku wina w Polsce i Europie oraz bardzo dobra kondycja ekonomiczno-finansowa spółki powinny mieć przełożenie na cenę akcji. Technicznie spółka również wygląda bardzo dobrze, po przełamaniu trendu spadkowego śmiało brnie w kierunku 10 zł i wyżej.

Opinia analityczna:

Technicznie: kupno, w krótkim terminie 10 zł, w długim terminie co najmniej 12,50 zł.
Fundamentalnie: mocne kupno, a już 23 lutego 2017 r. wyniki za I półrocze, które jeżeli potwierdzą dobrą sytuację spółki – wzmocnią sygnał do zakupu.

Dodaj komentarz