Analizy spółek // Famur S.A.

Dzisiaj poddamy analizie spółkę produkującą maszyny i urządzenia górnicze, a więc ściśle związaną z branżą górniczą – Famur S.A. Spółka dzisiaj podała informację o przesunięciu publikacji raportu za IVQ2016 na 20 lutego 2017 r., zatem poniższe dane opieram o dane finansowe za IIIQ2016.

Analiza fundamentalna

 1. Iloczyn wskaźników C/Z oraz C/WK niższy niż 22,5
  Spółka nie należy do tanich, iloczyn wynosi wysokie 70. Ocena: 2
 2. Wzrost zysków
  Zysk średni za ostatnie 3 lata wynosi ok. 120 mln zł, gdzie 6 lat temu spółka generowała średnio 78 mln zł zysku rocznie, jest to zatem wzrost o ok. 53%. Ocena: 4
 3. Stabilny akcjonariat
  W rękach „twardego akcjonariatu” znajduje się aż 88% akcji z czego około 17% posiadają fundusze OFE NN oraz OFE Aviva, a pozostała część przypada właścicielowi – Panu Tomaszowi Domogale (biznes rodzinny). Ocena: 5
 4. Polityka dywidendowa
  Spółka wypłaciła dotychczas dwukrotnie dywidendy w 2011 r.oraz w 2014 r. Stopy dywidend oscylowały w granicach aż 20%! Nawet biorąc odstęp 3-letni między dywidendami daje to ok. 6,3% brutto rocznie. Czy za rok 2016 spółka wypłaci dywidendę? Na razie brak planów. Ocena: 3,5
 5. Dobra kondycja finansowa
  Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 1,84, natomiast zadłużenie długoterminowe w stosunku do kapitału obrotowego ma wartość zaledwie 0,18! Ocena: 4,5
 6. Czy profil działalności jest zrozumiały
  Tak, spółka zajmuje się produkcją maszyn dla górnictwa, a dodatkowo w 2016 r. przejęła kontrolę nad konkurentem grupą KOPEX. Ocena: 5
 7. Rentowność kapitałów
  Wskaźniki ROE i ROA na poziomie podobnym co sektor. Ocena: 3
 8. Czy planowane są emisje akcji lub zwiększanie zadłużenia
  Brak planów emisyjnych. Notowana tylko jedna seria obligacji na ok. 100 mln zł z terminem na 2020 r. Ocena: 5
 9. Poziom zadłużenia nie powinien przekraczać 50% kapitałów własnych spółki
  Zadłużenie około 82%, a więc wyżej niż dopuszczalne, ale jest to poziom niższy niż średnia sektorowa. Ocena: 3,5
 10. Silna marka / rozpoznawalny produkt / ekspansja na rynki zagraniczne.
  Ciągłość kontraktów w spółce (ostatni na 17,5 mln EUR). Około 33% przychodów pochodzi z zagranicy, głównie Rosja i UE 27,3%. Spółka dynamicznie zwiększa sprzedaż głównie w UE oraz krajach Ameryki Płd i Płn. Przejęcie pakietu większościowego w KOPEX S.A. w ubiegłym roku powinno z czasem przynieść spore korzyści. Ocena: 4
  Średnia arytmetyczna ocen: 3,95
Fundamentalnie spółka wygląda bardzo ciekawie. Przejęcie KOPEX S.A. powinno pozytywnie wpłynąć na spółkę w długim terminie. Rosnące zyski, nowe kontrakty i ekspansja zagraniczna powinny z czasem mieć odwzorowanie w kursach akcji spółki. Głównym zagrożeniem dla spółki jest natomiast sama branża górnicza. Kraje uciekają do „zielonej energii”, a węgiel staje się drugoplanowym paliwem. Warto jednak podkreślić, że około 12% przychodów pochodzi z Rosji, gdzie jak wiadomo technologia ekologiczna nie jest jeszcze tak popularna. Być może jest to jeszcze odległa perspektywa, ale należy mieć ją na uwadze jako potencjalne zagrożenie. Pamiętajmy też, że górnictwo to nie tylko węgiel. 

Analiza techniczna
[Ważne: dane na wykresach aktualne na dzień 15.02.2017 r.]


Na wykresie miesięcznym kurs spółki znajduje się w strefie trendu spadkowego (dwie równoległe linie trendu). Z punktu widzenia analityka technicznego można powiedzieć, że jest to wręcz idealna okazja do sprzedaży akcji, szczególnie dla tych, którzy kupili akcje wg strategii Fabera.
Na wykresie tygodniowym sytuacja wygląda z goła odmiennie. Tutaj spółka porusza się od początku 2016 r. w silnym trendzie wzrostowym i nic nie wskazuje na to aby coś stanęło jej na przeszkodzie. Oczywiście pamiętajmy o kanale spadkowym z wykresu miesięcznego, powinno to się objawić conajmniej korektą.
W ciągu ostatnich dni nastąpiła dość istotna korekta na wykresie spółki z ceny około 5 zł do poziomu 4,50 zł. Wcześniej kurs z impetem wybił kanał spadkowy co powinno zagwarantować, że cena akcji nie spadnie w najbliższym czasie (kilku miesięcy) poniżej 4 zł. W tej chwili pojawia się całkiem kusząca okazja do kupna akcji z zasięgiem około 5 zł. Po przebiciu tego poziomu na dużym wolumenie można liczyć na dalszy wzrost do ok. 7 zł.

Podsumowanie w trzech zdaniach:

Spółka o solidnych fundamentach jednak w dość ryzykownej branży. Korzystne kontrakty, ekspansja zagraniczna oraz przejęcie KOPEX S.A. – wszystkie te wydarzenia powinny przynosić ogromne korzyści w przyszłości. Technicznie wydawać się może, że okazja do kupna minęła przy cenie ok. 2 zł, ale jeżeli mamy do czynienia ze zdrową finansowo spółką to warto za to zapłacić nawet 4-5 zł i wykorzystywać ku temu każdą korektę techniczną.


Opinia analityczna:

Technicznie: długoterminowe kupno lub oczekiwanie na korektę do 4,50 zł i spekulacyjna sprzedaż po 5,00 zł (ok. 11% zysku).
Fundamentalnie: solidne kupno, 20 lutego 2017 r. (raport kwartalny) prawdopodobnie będzie można zwiększyć zaangażowanie

Dodaj komentarz