Analizy spółek // Mercor

Mercor – Analiza spółki

Podstawowy przedmiot działalności spółki to produkcja, sprzedaż, montaż oraz serwis systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Oferta spółki obejmowała wszystkie cztery grupy asortymentowo – produktowe swojej branży:

 • oddzielenia przeciwpożarowe (drzwi, bramy, ścianki profilowe),
 • systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych,
 • systemy wentylacji pożarowej,
 • zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.

W dniu 2013 roku Grupa zbyła na rzecz inwestora zewnętrznego część działalności związaną z oddzieleniami przeciwpożarowymi, w wyniku czego zaprzestała oferowania tych rozwiązań. Oferta Mercor skierowana jest na rynek polski oraz wiele rynków zagranicznych m.in. Czechy, Słowacja, Hiszpania, Ukraina, Rumunia, Rosja, Węgry.

Jeżeli chcesz sprawdzić inne analizy kliknij TUTAJ

Analiza fundamentalna

 1. Iloczyn wskaźników C/Z oraz C/WK niższy niż 22,5
  Spółka jest droga pod względem wyceny wskaźnikowej, która wynosi 48,06. Iloczyn wskaźników jest też wyższy od średniej sektora. Ocena: 1
 2. Wzrost zysków
  Zyski z trzech ostatnich lat wyniosły prawie 19 mln zł, czyli średnio ok. 6,3 mln zł rocznie. Sześć lat temu spółka generowała średnio aż 29 mln zł rocznie. Głównym powodem spadku zysków jest sprzedaż części działalności przedsiębiorstwa inwestorowi zewnętrznemu. Ocena: 1
 3. Stabilny akcjonariat
  Free Float w spółce to 24,91%. Ponad 50% akcjonariatu to TFI. Ocena: 5
 4. Polityka dywidendowa
  Spółka sporadycznie płaci dywidendy, pojawiły się one w latach 2010, 2014, 2015 i 2016. Dywidendy nie było w roku ubiegłym i bardzo prawdopodobne, że i w tym roku Zarząd nie podejmie decyzji o podziale zysku między akcjonariuszy. Ocena: 1,5
 5. Dobra kondycja finansowa
  Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 1,10, natomiast zadłużenie długoterminowe w stosunku do kapitału obrotowego wynosi 31%. Ocena: 3
 6. Czy profil działalności jest zrozumiały
  Tak, spółka działa w sektorze materiałów budowlanych i oferuje rozwiązania przeciwpożarowe takie jak np. systemy oddymiania, doświetlenia dachowe, systemy wentylacji.  Ocena: 5
 7. Rentowność kapitałów
  Wskaźniki ROE (3,85%) oraz ROA (1,58%) na bardzo niskich poziomach, ponadto gorszych od innych spółek z sektora. Ocena: 2
 8. Czy planowane są emisje akcji lub zwiększanie zadłużenia
  Spółka nie planuje emisji akcji czy też zwiększenia zadłużenia poprzez emisję obligacji. Ocena: 5
 9. Poziom zadłużenia nie powinien przekraczać 50% kapitałów własnych spółki
  Zadłużenie kapitału własnego około 144%, a więc poziom znacznie powyżej dopuszczalnego. Niepokojący jest też fakt, że wskaźnik ten ma tendencję wzrostową od 2013 roku (sprzedaż części przedsiębiorstwa). Ocena: 2
 10. Silna marka / rozpoznawalny produkt / ekspansja na rynki zagraniczne.
  Spółka eksportuje część swoich wyrobów, ale na pewno nie jest potentatem na rynku europejskim czy światowym. Istnieje wiele firm oferujących podobne rozwiązania na dużo większą skalę. Ocena: 2
  Średnia arytmetyczna ocen: 2,75
 11. Spółka bardzo przeciętna, średnia ocena nie przekroczyła nawet 3,00. Na spółce ciąży przede wszystkim wzrost zadłużenia i niższe wyniki netto w porównaniu do kilku lat wstecz. Chociaż Mercor od paru lat stabilnie zwiększa przychody i wynik finansowy to decyzja o sprzedaży części działalności nie była chyba zbyt dobrym pomysłem.

Analiza techniczna

[Ważne: dane na wykresach aktualne na dzień 19.02.2018 r.]

monthly mercor

Mercor porusza się w długoterminowym trendzie spadkowym. Mimo iż od kilku lat cena za akcję wzrosła +100% to nadal nie została przebita linia trendu spadkowego. Okazją może być sygnał Fabera, który pojawił się w grudniu, poprzedni taki sygnał poprzedził wzrost kursu o 39%.

weekly mercor

Na interwale tygodniowym spółka porusza się w trendzie horyzontalnym. Cena akcji konsoliduje się w coraz węższym kanale – z dołu podtrzymana linią trendu wzrostowego, a z góry ogranicza ją strefa oporu przy poziomach 12-13 zł/akcję. W tej chwili warto obserwować przebieg wydarzeń i poczekać, aż cena powróci w pobliże kanału wzrostowego tj. poziomy 8,75-9,50 zł/akcję.

daily mercor

Po raz kolejny analizując wykres pojawia się bardzo mocny sygnał kupna, który zapoczątkowany został poprzez dywergencję ceny i wskaźnika RSI. Podkreślam, że jest to jeden z najsilniejszych sygnałów technicznych. Sygnał nastąpił w listopadzie, a aktualnie na wykresie dziennym również sytuacja neutralna. Dla niecierpliwych – można szukać kupna z take profit na poziomie 12 zł (+5,7% zysku od obecnej ceny).

Obszerne analizy spółek możesz znaleźć TUTAJ

Podsumowanie w trzech zdaniach

Spółka nie ma zbyt wiele do zaoferowania – nie wypłaca dywidendy, zadłuża się, a ponadto toczy się wobec niej postępowanie w sprawie źle rozliczonego podatku dochodowego na kwotę ponad 5 mln zł, co w przypadku rozstrzygnięcia na niekorzyść spółki negatywnie odbije się na wynikach. Technicznie sytuacja nie wygląda najgorzej, pomimo trwającego od samego debiutu trendu spadkowego, ostatnie lata to wzrost ceny akcji. Spółka mozolnie odbudowuje przychody i wynik finansowy co widać chociażby po ostatnim sprawozdaniu kwartalnym i jeżeli ta tendencja się utrzyma to w ciągu najbliższego roku może stać się ona ciekawą okazją do zakupu.

OPINIA ANALITYCZNA:

Technicznie: neutralnie, spółka w długoterminowym trendzie spadkowym, silny sygnał do kupna nastąpi dopiero w momencie wybicia się poza opór w okolicach 12-13 zł/akcję.

Fundamentalnie: sprzedaż, inwestujący w wartość powinni poszukać lepszej okazji wśród innych spółek, po poprawie wyników finansowych i spadku zadłużenia można zastanowić się nad tą spółką.

Artykuł dostępny także na www.comparic.pl

Dodaj komentarz