Analizy spółek // OEX

OEX – Analiza spółki

OEX to grupa kapitałowa działająca w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Prowadzi działalność w czterech segmentach operacyjnych: E-biznes, Back office i obsługa klienta, Wsparcie sprzedaży oraz Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej.

Segment Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej obejmuje kompleksowe usługi związane z prowadzeniem sprzedaży produktów i usług klienta w sieci punktów detalicznych. Obecnie Grupa OEX jest dostawcą usług dla trzech operatorów sieci komórkowych w Polsce – Orange, T‐Mobile i Plus.

Podstawowe usługi oferowane klientom w ramach segmentu Wsparcia sprzedaży to:

 • outsourcing przedstawicieli handlowych,
 • merchandising,
 • badania ekspozycji i dostępności towarów oraz standardów komunikacji,
 • usługi promocji produktów,
 • budowa strategii kreacji marki,
 • usługi zarządzania zasobami ludzkimi.

W ramach segmentu E‐biznes realizowane są usługi dedykowane e‐commerce, obejmujące obszary technologii, marketingu oraz fulfillment.

W segmencie Back office i obsługi klienta, główne usługi to rejestrowanie, porządkowanie i procesowanie dokumentów. Efektem są dane dostępne w systemach klientów, skany dokumentów, kopie maili oraz nagrania rozmów w elektronicznym archiwum, a także przechowywanie oryginałów dokumentów.

segmenty oex

Głównym powodem znacznych wzrostów podstawowych pozycji wynikowych Grupy w roku 2017 w stosunku do roku poprzedniego było przejęcie spółek Archidoc S.A. oraz Voice Contact Center Sp. z o.o.

 

Jeżeli chcesz sprawdzić inne analizy kliknij TUTAJ

 

Analiza fundamentalna

 1. Iloczyn wskaźników C/Z oraz C/WK niższy niż 22,5
  Spółka jest bardzo tania pod względem wyceny wskaźnikowej, iloczyn wskaźników wynosi 8,04. Jednocześnie jest on znacznie niższy od średniej sektora 31,26 (C/Z 16,99, C/WK 1,84) oraz od WIG 15,05 (C/Z 13,09, C/WK 1,15). Ocena: 5
 2. Wzrost zysków
  Średni roczny zysk netto z ostatnich 3 lat wynosi ok. 13,14 mln zł. Średni roczny wynik netto sprzed 6 lat wynosił 7,78 mln zł (wzrost ok. 69%). Ocena: 5
 3. Stabilny akcjonariat
  W rękach „twardego akcjonariatu” znajduje się aż 72% akcji. Ponadto kolejne 8% poniżej progu 5% znajduje się w rękach TFI oraz OFE. Mamy zatem bardzo niski FF na poziomie 20%, a głównym akcjonariuszem jest fundusz Private Equity Neo Investment S.A. Ocena: 5
 4. Polityka dywidendowa
  Spółka wypłacała już dywidendy, nawet na poziomie 5,71%. W tym roku spółka nie zadeklarowała wypłaty dywidendy (tak jak i w roku ubiegłym). Nie ma też jasnego stanowiska co do polityki dywidendowej spółki. Ocena: 3,5
 5. Dobra kondycja finansowa
  Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 0,95, natomiast zadłużenie długoterminowe w stosunku do kapitału obrotowego stanowi ok. 25%. Ocena: 3,5
 6. Czy profil działalności jest zrozumiały
  Spółka działa aż w czterech segmentach, na szczęście dość silnie ze sobą skorelowanych. Ocena: 4
 7. Rentowność kapitałów
  Wskaźniki ROE wynosi 15,04%, a wskaźnik ROA 5,03%. Poziomy te są zbliżone do średnich sektora. Ocena: 4
 8. Czy planowane są emisje akcji lub zwiększanie zadłużenia
  Brak planów emisji akcji czy obligacji. Spółka wyemitowała w ubiegłym roku obligacje o wartości 20 mln zł, które już w tym roku przedterminowo wykupiła. Ocena: 5
 9. Poziom zadłużenia nie powinien przekraczać 50% kapitałów własnych spółki
  Zadłużenie około 187% kapitałów własnych. Jest to poziom ponad dwukrotnie wyższy niż średnia sektora na poziomie 83% i wynikający głównie z potrzeby finansowania akwizycji w 2017 roku. Ocena: 2,5
 10. Silna marka / rozpoznawalny produkt / ekspansja na rynki zagraniczne.
  Spółka działa głównie na rynku polskim. Nie ma też istotnej konkurencji, która mogłaby w jakiś sposób zagrozić bieżącej działalności, ale też brak jest długoterminowych planów rozwoju spółki.  Ocena: 3
  Średnia arytmetyczna ocen: 4,05

Spółka działająca w bardzo ciekawych, niszowych wręcz obszarach np. merchandising, które w Polsce nie są jeszcze tak popularne co na zachodzie. OEX cechuje się bardzo niską wyceną na obecny moment (dane za 2017 rok, dzisiaj nastąpi publikacja raportu za IQ2018), a także niskim poziomem FF. Spółka stabilnie poprawia swoje wyniki co może w przyszłości zaowocować dywidendą. Warto jednak zwrócić uwagę na płynność i zadłużenie, które niestety utrzymuje się obecnie na dość wysokich poziomach.

 

Poznaj strategię inwestycyjną ISR TUTAJ

 

Analiza techniczna

[Ważne: dane na wykresach aktualne na dzień 16.05.2018 r.]

oex monthly

Na wykresie miesięcznym możemy zauważyć, że spółka od 2012 roku porusza się w stabilnym trendzie wzrostowym. Cena akcji obecnie spadła poniżej SMA 10-miesięcznej, co wg strategii Fabera wskazuje na pozostanie poza rynkiem. Ciekawą opcją może być zlecenie kupna przy poziomach linii trendu tj. 15-16 zł/akcję. Jest wówczas duża szansa, na odbicie i dalsze kontynuowanie wzrostów dzięki dobrym wynikom finansowym.

oex weekly

Na wykresie tygodniowym cena znajduje się przy pierwszej linii wsparcia, a właściwie delikatnie już ją naruszyła. Kolejny poziom to okolice 14 zł/akcję. Spadek aż do tego poziomu jest wg mnie wariantem zbyt pesymistycznym i bardziej prawdopodobne jest wyhamowanie spadków przy poziomach 16 zł/akcję. Średnie EMA obecnie układają się niekorzystnie co wskazuje na pozostanie poza rynkiem i oczekiwanie na sygnał kupna.

Ze względu na bardzo niskie obroty na tym papierze (średnia z ostatniego roku to niespełna 40 tys. zł/dziennie) nie analizuję spółki w ujęciu dziennym. Niski obrót powoduje zniekształcenie wskaźników i poddaje pod wątpliwość ich stosowanie.

 

Poznaj strategię Force of Trend TUTAJ

 

Podsumowanie w trzech zdaniach

OEX zachęca bardzo niską wyceną i wypłacanymi dywidendami (choć w ubiegłym roku nie podzielono się zyskiem z akcjonariuszami). Spółka działa w niszowych branżach i mimo iż nie planuje istotnej ekspansji na rynki zagraniczne to nie narzeka na brak zleceń na rynku polskim. Technicznie spółka o dość stabilnej sytuacji – długoterminowy trend wzrostowy, zniechęcać może jedynie dość niski obrót na papierze co utrudnia wyjście lub wejście w inwestycję po dobrej cenie.

 

Zarejestruj się TUTAJ i zyskaj 300 zł do wykorzystania w sklepie!

 

OPINIA ANALITYCZNA:

Technicznie: kupno, długoterminowy trend wzrostowy, obecnie trwa jednak korekta, która wskazuje aby pozostać poza rynkiem do czasu pojawienia się sygnału zakupu np. objęcia hossy. Warto ustawić zlecenia oczekujące w okolicach 15-16 zł/akcję.

Fundamentalnie: kupno, spółka z niską wyceną, stabilnym akcjonariatem i dobrymi wynikami. Ciekawa propozycja do portfela emerytalnego lub przynajmniej z perspektywą 10-letnią.

Dodaj komentarz