Analizy spółek // PGNiG

Analiza PGNiG

Analiza PGNiG

Grupa Kapitałowa jest jedyną pionowo zintegrowaną firmą w sektorze gazowym w Polsce, posiadającą wiodącą pozycję we wszystkich jego obszarach, jest również znaczącym producentem ciepła i energii elektrycznej w kraju. Obszar działalności Grupy Kapitałowej obejmuje poszukiwanie złóż węglowodorów, wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej, import, magazynowanie oraz obrót i dystrybucję paliw gazowych. Grupa Kapitałowa jest importerem paliwa gazowego, jak i głównym producentem gazu ziemnego ze złóż krajowych. Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej jest jednym z kluczowych czynników zapewniających Grupie konkurencyjną pozycję na liberalizowanym rynku gazu w Polsce.

Analiza fundamentalna

 1. Iloczyn wskaźników C/Z oraz C/WK niższy niż 22,5
  Iloczyn wskaźników wynosi bardzo niskie 11,95. Na tle sektora C/Z wypada jednak gorzej, ale należy pamiętać o tym, że cała branża paliwowa jest dość tania. Ocena: 5
 2. Wzrost zysków
  Zyski z trzech ostatnich lat wyniosły ponad 7,3 mld zł, czyli średnio ok. 2,4 mld zł rocznie. Jeszcze przed 6 laty było to zaledwie 1,5 mld zł rocznie. Przy tak ogromnej skali działalności wzrost ten jest jak najbardziej in plus.  Ocena: 5
 3. Stabilny akcjonariat
  Głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa posiadający aż 71,88% akcji, ma to swoje zalety (bardzo niskie ryzyko bankructwa, regularne dywidendy) i wady (ryzyko polityczne, zmiany Zarządu, dodatkowe podatki). Ocena: 4,5
 4. Polityka dywidendowa
  Spółka płaci dywidendy od swojego debiutu na GPW z pominięciem roku 2012. Stopa dywidendy nie jest może wysoka, ale jak na tak olbrzymią i stabilną spółkę – jak najbardziej atrakcyjna. Ocena: 5
 5. Dobra kondycja finansowa
  Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 1,68, natomiast zadłużenie długoterminowe w stosunku do kapitału obrotowego wynosi 76%. Ocena: 4
 6. Czy profil działalności jest zrozumiały
  Tak, spółka zajmuje się obrotem i magazynowaniem gazu oraz energii elektrycznej, a ponadto także poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego.  Ocena: 5
 7. Rentowność kapitałów
  Wskaźniki ROE (9,60%) oraz ROA (6,95%) na przeciętnym poziomie, niestety także gorzej od sektora w obu przypadkach. Spółka cechuje się jednak stabilnością wskaźników w czasie gdy np. Orlen i Lotos notują ujemne rentowności. Ocena: 4
 8. Czy planowane są emisje akcji lub zwiększanie zadłużenia
  Spółka nie planuje nowych emisji akcji i obligacji. Ocena: 5
 9. Poziom zadłużenia nie powinien przekraczać 50% kapitałów własnych spółki
  Zadłużenie kapitału własnego około 38%, a więc poziom bardzo dobry, biorąc pod uwagę cały sektor, którego średnia wynosi 103% – spółka jest odporna na ewentualne wstrząsy wzrostu stóp procentowych. Ocena: 5
 10. Silna marka / rozpoznawalny produkt / ekspansja na rynki zagraniczne.
  Spółka jest potentatem na polskim rynku jeżeli chodzi o sprzedaż gazu, poza tym spółka coraz mocniej wchodzi w rynek energii elektrycznej. PGNiG działa także na rynku w Norwegii i Pakistanie, a na mniejszą skalę w Libii oraz Iranie. Ocena: 5
  Średnia arytmetyczna ocen: 4,75

Kolejna spółka z wyceną zbliżoną do 5. Świetna spółka pod kątem długoterminowej inwestycji chociażby ze względu na dywidendy, które płacone są bardzo regularnie. PGNiG pomimo skali swojej działalności utrzymuje bardzo dobrą dynamikę wzrostów zysków co przy niskim zadłużeniu pozwoli na przetrwanie niejednego kryzysu.

Jeżeli chcesz sprawdzić inne analizy kliknij TUTAJ

Analiza techniczna

[Ważne: dane na wykresach aktualne na dzień 13.11.2017 r.]

PGNiG porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Niestety po publikacji wyników kurs spółki zanurkował o kilka procent, ale z technicznego punktu widzenia jest szansa, że cena spadnie jeszcze do poziomów 5,35-5,70 zł/akcję i będzie to świetna okazja do zakupu akcji gazowego potentata.

Pgnig analiza miesięczna

Na wykresie tygodniowym widać wyraźną świecę spadkową, która zapoczątkowała nowy tydzień. Silne spadki potencjalnie mogą zatrzymać się na 50% zniesienia Fibo tj. 5,75 zł/akcję. Jeżeli poziom ten nie zostanie utrzymany to istnieje ryzyko, że cena spadnie nawet do 5,35 zł, czyli najbliższego silnego poziomu wsparcia.

pgnig analiza tygodniowa

Wykresu dziennego inwestor mógłby się wystraszyć na pierwszy rzut oka. Znając jednak sytuację techniczną spółki w długim terminie należy zachować spokój i oczekiwać jeszcze kilkuprocentowego spadku ceny. Duży wolumen świecy spadkowej, przecięcie się średnich wykładniczych 30- i 45-okresowej oraz spadek wskaźnika RSI do granicy 30 pkt, świadczy o tym, że to nie koniec korekty. Okazji należy szukać w momencie wystąpienia dywergencji cenowej lub osiągnięcia poziomów cenowych podanych wyżej.

pgnig analiza dzienna

Podsumowanie w trzech zdaniach:

Fundamentalnie do spółki nie można mieć zastrzeżeń. Silny wzrost zysków, niska wycena wskaźnikowa i systematyczność wypłaty dywidend czyni ze spółki ciekawą okazję dla inwestorów długoterminowych. Technicznie spółka jest bardzo spokojna, porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym z łatwymi do wyłapania korektami (jedna z nich ma aktualnie miejsce).

OPINIA ANALITYCZNA:

Technicznie: sprzedaż, odkupienie akcji dopiero przy poziomach 5,35-5,70.

Fundamentalnie: zakup, spółka bardzo mocna fundamentalnie, idealna na portfel długoterminowego inwestora, chcącego zabezpieczyć środki na przyszłość. Każdy spadek ceny do poziomu linii trendu wzrostowego jest okazją.

Dodaj komentarz