Analizy spółek // Tauron Polska Energia

tauronpe logo

Tauron Polska Energia – Analiza spółki

Grupa Tauron jest jednym z wiodących koncernów energetycznych w Polsce, obejmującym swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju. Jest największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. Podstawowe obszary działalności grupy tworzące energetyczny łańcuch wartości to:

 • obszar wydobycie – obejmuje głównie wydobycie, wzbogacanie i sprzedaż węgla kamiennego w Polsce. Grupa TAURON pozyskuje węgiel kamienny w 3 zakładach górniczych obejmujących swoim obszarem około 29% krajowych bilansowych zasobów energetycznego węgla kamiennego. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Wydobycie S.A.
 • obszar wytwarzanie – obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych, w tym w kogeneracji, jak również wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym w procesie spalania i współspalania biomasy oraz w elektrowniach wodnych i wiatrowych. Obszar obejmuje również wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła. Podstawowe paliwa wykorzystywane przez Obszar Wytwarzanie to węgiel kamienny, biomasa i gaz. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Ciepło sp. z o.o. oraz TAURON Ekoenergia sp. z o.o. Grupa TAURON jest jednym z największych wytwórców w Polsce pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej.
 • obszar dystrybucja – obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce. W 2016 r. Grupa TAURON dostarczyła 49,7 TWh energii elektrycznej do 5,5 mln klientów końcowych i zajmowała pierwsze miejsce w Polsce pod względem ilości dostarczonej energii elektrycznej.
 • obszar sprzedaż – obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych, oraz handel hurtowy energią elektryczną, jak również obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia energii oraz paliwami. Działalność w tym Obszarze prowadzona jest przez spółki TAURON Polska Energia S.A., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. oraz TAURON Czech Energy s.r.o. W 2016 r. Grupa TAURON sprzedała 32 TWh energii do ok. 5,3 mln klientów końcowych.
 • obszar pozostałe – obejmuje działalność w zakresie obsługi klientów Grupy Kapitałowej TAURON (prowadzoną przez spółkę TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.), wydobycia kamienia, w tym kamienia wapiennego na potrzeby energetyki, hutnictwa, budownictwa i drogownictwa oraz produkcji sorbentów przeznaczonych do instalacji odsiarczania spalin i wykorzystania w kotłach fluidalnych (działalność prowadzona przez spółkę Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.).

 

 

Jeżeli chcesz sprawdzić inne analizy kliknij TUTAJ

 

Analiza fundamentalna

 1. Iloczyn wskaźników C/Z oraz C/WK niższy niż 22,5
  Spółka jest chyba jedną z najtańszych spółek na GPW. Wskaźnik C/WK na poziomie 0,20 oznacza, że złotówkę majątku spółki kupujemy po cenie 20 groszy. To tak jakby w sklepie cena towaru za 100 zł została obniżona o 80%! Iloczyn wskaźników wyceny rynkowej wynosi bardzo niskie 0,73 (średnia branży: 2,11, średnia WIG: 10,11). Ocena: 5
 2. Wzrost zysków
  Średnia roczna strata z ostatnich 3 lat wynosi około 20 mln zł, gdzie 6 lat wcześniej spółka wypracowywała 960 mln zł zysku netto rocznie! Strata z ostatnich 3 lat jest wynikiem odpisów aktualizujących wartość przeprowadzonych w 2015 roku. Nie wiemy niestety czy w przyszłości nie będą potrzebne spółce kolejne aktualizacje wartości in minus. Ocena: 1
 3. Stabilny akcjonariat
  W rękach „twardego akcjonariatu” znajduje się 57,5% akcji. Głównymi akcjonariuszami są: Skarb Państwa (30%), KGHM Polska Miedź S.A. (10,4%) OFE oraz TFI (17,1%) Ocena: 4
 4. Polityka dywidendowa
  Spółka przerwała wypłaty dywidend i od 3 lat nie dzieli się z akcjonariuszami zyskami. Spółka ma jednak politykę dywidendową, w której czytamy: Zarząd TAURON Polska Energia S.A. przyjął polityką dywidendową, która określa długoterminowy cel w zakresie minimalnego poziomu dywidendy. W dłuższej perspektywie zakłada ona wypłatę dywidendy w wysokości 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Prognozy, na podstawie których przygotowano Strategię Grupy TAURON wskazują, że pierwszym rokiem, w którym możliwa będzie wypłata dywidendy, będzie rok 2020. Oznacza to, że i w tym roku nie będzie podziału zysków. Ocena: 1
 5. Dobra kondycja finansowa
  Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 0,92, natomiast zadłużenie długoterminowe w stosunku do kapitału obrotowego wynosi ponad 250%. Ocena: 1
 6. Czy profil działalności jest zrozumiały
  Jak można się domyślić z opisu działalności na początku artykułu – nie. Spółka działa w obszarze wydobywania, wytwarzania, dystrybucji, sprzedaży, dodatkowo spółka chce się angażować w budowę elektrowni atomowej oraz kupuje kopalnie, które zazwyczaj mają problemy finansowe. Ocena: 2
 7. Rentowność kapitałów
  Wskaźniki ROE wynosi 5,49%, a wskaźnik ROA 2,86%. Poziomy te są lepsze od średnich sektora (ROE ok. 3,20%, ROA 1,90%), ale znacznie gorsze od WIG. Ocena: 2
 8. Czy planowane są emisje akcji lub zwiększanie zadłużenia
  Brak planów emisji akcji czy obligacji, ale biorąc pod uwagę zadłużenie, o którym mowa poniżej – w przypadku problemów finansowych spółka może szukać dodatkowych źródeł finansowania. Ocena: 4
 9. Poziom zadłużenia nie powinien przekraczać 50% kapitałów własnych spółki
  Zadłużenie około 92% kapitałów własnych. Ocena: 2
 10. Silna marka / rozpoznawalny produkt / ekspansja na rynki zagraniczne.
  Zdecydowanie nie. Spółka nie jest rozpoznawalna w Europie czy na świecie. Sponsoruje zazwyczaj mało znaczące wydarzenia, których zasięg nie wychodzi poza granice kraju.  Ocena: 2
  Średnia arytmetyczna ocen: 2,4

Spółka nie jest dobrym pomysłem pod inwestycje. Brak dywidend, wysokie zadłużenie i co gorsza – niesprecyzowana działalność, a co za tym idzie brak możliwości generowania wyższych zysków w przyszłości powodują, że mimo iż jest to przedsiębiorstwo bardzo tanie pod kątem wyceny, nie zainwestowałbym w nie ani złotówki. Choć jeszcze przed analizą sprawozdań, przeglądając cały sektor energetyczny, miałem ją na oku.

 

Poznaj strategię inwestycyjną ISR TUTAJ

 

Analiza techniczna

[Ważne: dane na wykresach aktualne na dzień 13.01.2019 r.]

tauronpe monthly

W ujęciu miesięczny Grupa Tauron porusza się w trendzie spadkowym. Co prawda pojawiają się znaczne odbicia (np. w roku 2017 o 80%), ale ostatecznie cena pogłębia nowe minima tak jak w ubiegłym roku, gdzie cena akcji wynosiła nawet 1,64 zł/akcję. Sygnał odbicia (a kto wie, być może zmiany trendu) pojawił się w listopadzie, kiedy cena akcji przebiła 10-miesięczną średnią kroczącą (sygnał strategii Fabera).

tauronpe weekly

Na wykresie tygodniowym możemy zaobserwować ubiegłoroczne spadki cen akcji energetycznej spółki. Trend średnioterminowy został odwrócony co sygnalizuje nam przebicie linii trendu w listopadzie ub. roku. Dodatkowo histogram MACD jest rosnący. Jeżeli cena poradzi sobie z poziomem 2,50 zł/akcję, możemy mówić o rozpoczęciu ataku na ostatnie szczyty w okolicach 4 zł/akcję. Jak na razie cena 2,50 zł/akcję jest bardzo silnym oporem i powstrzymuje kupujących.

tauronpe daily

Wykres dzienny jest już przyjemniejszy dla oka, jeżeli podchodzimy do spółki z myślą o kupnie. Od kilku miesięcy trwa trend wzrostowy. Ponadto, przy poziomie 2,10 zł/akcję jest bardzo duża siła popytu, cena już 2x nie mogła pokonać tego poziomu – brak sprzedających poniżej 2,10 zł/akcję. Dopóki zostanie utrzymana linia trendu, dopóty możemy mówić o kontynuacji wzrostów i potencjalnym zasięgu 2,50 zł/akcję.

 

Poznaj strategię Force of Trend TUTAJ

 

Podsumowanie w trzech zdaniach

Spółka bardzo słaba pod kątem fundamentalnym – brak dywidend, wysokie zadłużenie i niewyjaśnione kwestie elektrowni atomowej oraz ciągłe „inwestycje” w kopalnie, Tauron to już nie spółka stricte energetyczna, a konglomerat. Analiza techniczna w długim terminie daje niekorzystne wyniki, trwa trend spadkowy, a kupujący próbują pokonać silny opór na poziomie 2,50 zł/akcję. Jeżeli ta sztuka im się uda, wówczas można podchodzić pozytywnie do tej spółki i szukać okazji kupna na korektach.

 

Zarejestruj się TUTAJ i zyskaj 300 zł do wykorzystania w sklepie!

 

OPINIA ANALITYCZNA:

Technicznie: sprzedaż, długoterminowy trend spadkowy, cena musi wzrosnąć powyżej linii oporu 2,50 zł/akcję, aby można było mówić o dalszych wzrostach i zmianie trendu. Spekulanci mogą szukać krótkiej sprzedaży właśnie przy poziomach 2,50 zł/akcję.

Fundamentalnie: sprzedaż, brak dywidend, wysokie zadłużenie, nierentowne lub nietrafione inwestycje, a na to wszystko – Skarb Państwa z wizją elektrowni atomowej. Tych negatywnych czynników nie rekompensuje nawet niska wycena spółki.

Dodaj komentarz