Analizy spółek // UNIMOT S.A.

Dzisiaj chciałbym wziąć pod lupę spółkę, która niedawno zadebiutowała na rynku głównym GPW (wcześniej notowana na NewConnect). 

UNIMOT S.A. prowadzi działalność w zakresie obrotu olejem napędowym (ON), biopaliwami (Bio), gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym oraz energią elektryczną. Od 7 marca 2017 spółka jest notowana na głównym parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 

Olej napędowy
UNIMOT S.A. posiada koncesje na obrót paliwami na rynku krajowym i zagranicznym. Spółka zajmuje się importem oleju napędowego, który sprowadzany jest tankowcami do portu w Gdyni, a stamtąd  transportowany za pomocą cystern kolejowych do 12 baz paliwowych na teranie całego kraju. Z baz paliwowych olej napędowy trafia do cystern samochodowych, które rozwożą go do klientów, głównie z branży transportowo – logistycznej.

Biopaliwa
UNIMOT S.A. oferuje bioestry (B100), czyli biopaliwa produkowane na bazie olejów roślinnych, przeznaczone do pojazdów z silnikiem diesla. Mogą być one stosowane jako samoistne paliwo lub jako biokomponent w tradycyjnym oleju napędowym. Spółka nabywa biopaliwa od rodzimych producentów, a następnie eksportuje je do pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Poza tym jak wcześniej już wspomniano, spółka prowadzi także działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym oraz gazem płynnym, a także energią elektryczną. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej spółki (www.unimot.pl).


Analiza fundamentalna

 1. Iloczyn wskaźników C/Z oraz C/WK niższy niż 22,5
  Spółka jest droga pod względem wskaźników, iloczyn wynosi 31,74. Ocena: 2
 2. Wzrost zysków
  Zysk średni za ostatnie 3 lata wynosi ok. 15,46 mln zł rocznie, gdzie 3 lata temu spółka generowała średnio 0,78 mln zł zysku rocznie. Dynamika jest bardzo wysoka. Niestety nie mamy odniesienia do 6 lat wstecz i zbadania zysków za lata 2009-2011, bo spółka jeszcze wtedy nie istniała. Ocena: 5
 3. Stabilny akcjonariat
  W rękach „twardego akcjonariatu” znajduje się około 43% akcji należących do Unimot Express sp. z o.o. oraz 20% należące do Zemadon LTD. Ocena: 4
 4. Polityka dywidendowa
  Spółka wypłaca dywidendy nieprzerwanie od 2013 r. i zamierza kontynuować tą politykę w kolejnych latach. Ocena: 5
 5. Dobra kondycja finansowa
  Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 1,12, natomiast zadłużenie długoterminowe w stosunku do kapitału obrotowego ma wartość zaledwie 8,38%! Ocena: 3,5
 6. Czy profil działalności jest zrozumiały
  Tak, spółka zajmuje się obrotem paliwami płynnimi, gazem, biopaliwami oraz energią elektryczną. Ocena: 5
 7. Rentowność kapitałów
  Wskaźnik ROE na poziomie 34% (sektor zaledwie 4%!), natomiast ROA 5,48% (sektor zaledwie 0,7%) Ocena: 5
 8. Czy planowane są emisje akcji lub zwiększanie zadłużenia
  Spółka nie planuje nowych emisji akcji, ostatnia emisja miała miejsce ze względu na przejście na rynek główny GPW z NewConnect. Ocena: 4
 9. Poziom zadłużenia nie powinien przekraczać 50% kapitałów własnych spółki
  Zadłużenie kapitału własnego około 529%, a więc znacznie wyżej niż dopuszczalne, dodatkowo jest to poziom wyższy niż średnia sektorowa (77%). Ocena: 1
 10. Silna marka / rozpoznawalny produkt / ekspansja na rynki zagraniczne.
  UNIMOT nie jest jeszcze zbyt znaną firmą na rynku polskim zdominowanym przez takich gigantów jak Orlen, Lotos czy PGiNG. Warto jednak podkreślić, że dynamika sprzedaży spółki jest bardzo wysoka (80-100% r/r wyższe przychody przez ostatnie 3 lata). Spółka rozszerza zakres działalności na kraje UE oraz Szwajcarię (do której już w tej chwili trafia ponad 10% sprzedaży). Ocena: 4
  Średnia arytmetyczna ocen: 3,85
Spółka traci fundamentalnie na zadłużeniu oraz wysokich wskaźnikach wyceny rynkowej. Warto jednak w tym miejscu podkreślić bardzo silną dynamikę rozwoju spółki, która rzecz jasna nie jest uwzględniona w bieżących wskaźnikach. Godna uwagi jest bardzo wysoka rentowność na tle branży oraz coroczna dywidenda (około 2%, ale zawsze to lepsze niż jej brak). 

Analiza techniczna
[Ważne: dane na wykresach aktualne na dzień 02.04.2017 r.]

Spółka w marcu weszła na rynek główny (stąd tak wysoki obrót na czarnej świecy). Cena akcji nowej emisji wynosiła 45 zł i to pewnie miało też wpływ na tak znaczący spadek. Aktualnie znajdujemy się w ciekawym punkcie (końcówka korekty) w związku z czym warto poszukać tutaj miejsca do zakupu akcji. Spółka w ewidentnym trendzie wzrostowym.

W ujęciu tygodniowym cena przebiła średnioterminową linię trendu wzrostowego co wskazywać powinno dalsze spadki. Widać jednak wyraźnie, że cena „wyhamowała” i być może kolejne tygodnie okażą się kluczowe. Przebicie ceny zamknięcia powyżej 60 zł – kontynuacja wzrostów.

Cena akcji spółki oscyluje w okolicach 50 zł. Na wykresie dziennym widzimy linię oporu na poziomie 60 zł oraz krótkoterminową linię trendu spadkowego. Wskaźnik RSI bardzo wyprzedany w związku z czym można upatrywać okazji do kupna lub poczekać na trwałe przebicie poziomu 60 zł.


Podsumowanie w trzech zdaniach:
Spółka fundamentalnie dobra, ogromna dynamika wzrostu zarówno sprzedaży jak i co najważniejsze zysków. Sytuacja techniczna z szerszej perspektywy wygląda bardzo dobrze, silny trend wzrostowy, a ostatnia korekta związana m.in. z niską ceną emisyjną akcji stanowi świetną okazją na zakup z rynku wtórnego. Zmniejszenie zadłużenia i utrzymana dynamika sprzedaży powinny wywindować akcje spółki do końca roku powyżej 70 zł conajmniej. 

Opinia analityczna:

Technicznie: neutralniekupno dopiero po przebiciu oporu i zamknięciu się tygodniowej świecy powyżej 60 zł / akcję
Fundamentalnie: kupno, silna dynamika sprzedaż, raporty miesięczne wskazują, że rok 2017 również będzie rekordowy. W długim terminie (kilku lat) cena powyżej 100 zł.

Dodaj komentarz