Analizy spółek // Ursus S.A.

Profilem Spółki jest  produkcja i sprzedaż ciągników oraz maszyn rolniczych. Ursus S.A. jest jedyną spółką z segmentu maszyn i urządzeń dla rolnictwa notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie  wszystkie działania spółka skupia na rozwoju i promocji  marki, zarówno w Polsce jak i na rynkach eksportowych. Ursus S.A. posiada zakłady produkcyjne w Lublinie, Dobrym Mieście i Opalenicy.


Analiza fundamentalna

 1. Iloczyn wskaźników C/Z oraz C/WK niższy niż 22,5
  Spółka jest tania pod względem wskaźników, iloczyn wynosi 16,77. Ocena: 5
 2. Wzrost zysków
  Zysk średni za ostatnie 3 lata wynosi ok. 12,88 mln zł rocznie, gdzie 6 lat temu spółka generowała średnio 1,16 mln zł straty rocznie, jest to zatem bardzo istotny wzrost (należy jednak pamiętać, że ponad 17 mln zł w 2016 r., pochodziło ze sprzedaży spółki zależnej Bioenergia SA). Ocena: 4
 3. Stabilny akcjonariat
  W rękach „twardego akcjonariatu” znajduje się około 45% akcji należących do POL-MOT Holding SA (spółka rodzinna). Ocena: 3
 4. Polityka dywidendowa
  Spółka nie wypłaca dywidend i nie planuje ich wypłat w przyszłości. Ocena: 1
 5. Dobra kondycja finansowa
  Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 1,19, natomiast zadłużenie długoterminowe w stosunku do kapitału obrotowego ma wartość zaledwie 9,98%! Ocena: 3,5
 6. Czy profil działalności jest zrozumiały
  Tak, spółka zajmuje się produkcją ciągników oraz maszyn rolniczych, wchodzi także na rynek producentów autobusów. Ocena: 5
 7. Rentowność kapitałów
  Wskaźnik ROE na poziomie wyższym niż średnia sektora, natomiast ROA plasuje się znacznie niżej niż sektor Ocena: 2,5
 8. Czy planowane są emisje akcji lub zwiększanie zadłużenia
  Niestety spółka bardzo często finansuje się emisją akcji, a co za tym idzie należy podejrzewać, że może dojść do kolejnych emisji. Ocena: 2
 9. Poziom zadłużenia nie powinien przekraczać 50% kapitałów własnych spółki
  Zadłużenie kapitału własnego około 229%, a więc znacznie wyżej niż dopuszczalne, dodatkowo jest to poziom wyższy niż średnia sektorowa (75%). Ocena: 1
 10. Silna marka / rozpoznawalny produkt / ekspansja na rynki zagraniczne.
  URSUS posiada około 10% udział w polskim rynku, w 2015 r. było to zaledwie 3%. Rozwój jest zatem bardzo intensywny. Do tego dochodzą zagraniczne kontrakty w Etiopii i dzisiaj ogłoszony w Zambii. Ocena: 4,5
  Średnia arytmetyczna ocen: 3,15
Spółka traci fundamentalnie na zadłużeniu, historycznych emisjach (obawa przed nowymi) oraz brakiem dywidend. W tych kwestiach trzeba trzymać rękę na pulsie, każda emisja obligacji, akcji lub podniesienie zadłużenia powinno wiązać się z ograniczeniem zaangażowania w spółkę lub pozostaniem poza rynkiem (dla tych, którzy nie posiadają akcji). Spółka posiada jednak ogromny potencjał. Zgodnie z raportem PZPM w 2016 r. udział URSUS SA w polskim rynku producentów ciągników wzrósł o ok. 128% r/r. Tym samym zajmuje on 4 pozycję w rankingu producentów na rynku polskim. Obszar do rozwoju jest więc spory. Poza tym spółka coraz ambitniej wchodzi na rynek afrykański. Dzisiaj podano do publicznej wiadomości, że zawarty został kontrakt na kwotę 100 mln dolarów na dostarczenie ciągników do Zambii. W Etiopii spółka zyskała już renomę. Mówiąc tam „traktor” myślisz „Ursus”. Czas pokaże jak sytuacja rozwinie się w Zambii.

Analiza techniczna
[Ważne: dane na wykresach aktualne na dzień 23.03.2017 r.]


Spółka w marcu ewidentnie wybija linię trendu spadkowego rozpoczętego na przełomie 2012 i 2013 roku. W grudniu 2016 r. pojawił się także sygnał strategii Fabera na spółce. Jak na razie bardzo zyskowny.

W ujęciu tygodniowym cena zbliżyła się do pierwszego poziomu oporu 3,72 (ostatni szczyt). Zakładając jednak siłę białej świecy (bardzo duży wolumen) należy podejrzewać, że w piątek poziom ten może zostać wybity.
Spółka osiągnęła na dzisiejszej sesji obrót rzędu 23 mln złotych, nigdy w historii spółki w ciągu jednej sesji nie wygenerowano tak wysokiego obrotu. Tak silny sygnał kupna hamuje jedynie na wykresie dziennym wskaźnik RSI, który sugeruje wykupienie rynku oraz wyrysowuje nam dywergencje. Piątkowe spadki ją potwierdzą i należy zamykać pozycje w oczekiwaniu na korektę.

Podsumowanie w trzech zdaniach:

Spółka fundamentalnie przeciętna, nadzieje należy pokładać w ogromnym potencjale ekspansji zagranicznej przy założeniu, że nie będzie się finansować kolejnymi emisjami akcji. Sytuacja techniczna z szerszej perspektywy wygląda bardzo korzystnie, ogromny wolumen świecy wzrostowej może sugerować na rozpoczęcie długoterminowej hossy na akcjach spółki. Bez względu na kontrakty i wzrost zysków należy mieć na uwadze rosnące zadłużenie.

Opinia analityczna:

Technicznie: neutralniekupno dopiero po przebiciu oporu i zamknięciu się tygodnia powyżej 3,72 zł / akcję
Fundamentalnie: mocne kupno po informacji o nowym kontrakcie (ok. 400mln złotych!), kontrolować w kolejnych raportach zadłużenie spółki i plany emisyjne akcji

Dodaj komentarz