Analizy spółek // Wawel S.A.

wawel analiza

Wawel S.A. – analiza spółki

Wawel S.A. to krakowska fabryka słodyczy produkująca m.in. czekolady, bombonierki, wafle, batony i karmelki. Firma szczyci się tradycjami sięgającymi końca XIX wieku, a od 1998 r. akcje spółki notowane są na polskiej GPW. W 2006 r. całą produkcję przeniesiono do nowego zakładu produkcyjnego w podkrakowskich Dobczycach. O jakości produktów spółki świadczy certyfikat zgodny z normą ISO 9001:2008. Większość wyrobów spółka sprzedaje na rynku polskim. Eksport stanowi mniej niż 10 proc. przychodów. Wiodące marki firmy to Danusia, Kukułki i Michałki.

Analiza fundamentalna

 1. Iloczyn wskaźników C/Z oraz C/WK niższy niż 22,5
  Iloczyn wskaźników wynosi dość wysokie 31,51. Na korzyść działa to, że wartości tych wskaźników z kwartału na kwartał maleją. Ocena: 2,5
 2. Wzrost zysków
  Średni zysk w ciągu ostatnich trzech lat wyniósł aż 88 mln zł rocznie, gdzie 6 lat temu spółka wygenerowała przez pełne 3 lata ok. 105 mln zł (średnia 35 mln zł rocznie)! Wyniki za 3 kwartał br. pokazały, że spółka w ciągu kwartału potrafi wygenerować nawet 47,77 mln zł!!  Ocena: 5
 3. Stabilny akcjonariat
  W rękach „twardego akcjonariatu” znajduje się 62,86% akcji, a ponadto TFI posiadają dodatkowo kolejne 19,14%. Ocena: 5
 4. Polityka dywidendowa
  Tak, spółka wypłaca dywidendy od wielu lat. Niestety stopa dywidendy jest dość niska z uwagi na wysoki kurs cen akcji. W tym roku wyniosła zaledwie 1,8%. Ocena: 4,5
 5. Dobra kondycja finansowa
  Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 3,02 (lepiej niż sektor 1,99), natomiast zadłużenie długoterminowe w stosunku do kapitału obrotowego wynosi zaledwie 3,2%! Ocena: 5
 6. Czy profil działalności jest zrozumiały
  Tak, spółka jest producentem czekolady oraz wyrobów cukierniczych pod takimi markami jak: Michałki, Malaga, Tiki Taki, Mieszanka Krakowska. Ocena: 5
 7. Rentowność kapitałów
  Wskaźniki ROE oraz ROA na wysokich poziomach, od wielu lat znacznie lepiej niż sektor. Odpowiednio 18,58% i 15,78%. Ocena: 5
 8. Czy planowane są emisje akcji lub zwiększanie zadłużenia
  Spółka nie planuje nowych emisji akcji i obligacji. Ocena: 5
 9. Poziom zadłużenia nie powinien przekraczać 50% kapitałów własnych spółki
  Zadłużenie kapitału własnego około 18%, a więc poziom dość niski, co ważne – niższy niż średnia sektorowa (63%). Ocena: 4
 10. Silna marka / rozpoznawalny produkt / ekspansja na rynki zagraniczne.
  Spółka generuje około 11% przychodów z zagranicy. Niestety dynamika przychodów w tym roku spada i wynosi ok. 96% w porównaniu do 3 kwartału ubiegłego roku. Poza tym spółka ma rozpoznawalne marki słodyczy, których sprzedaż na święta sezonowo wzrasta. Ocena: 4
  Średnia arytmetyczna ocen: 4,50
Stabilny, silny akcjonariat, systematyczne wypłaty dywidend, wysoka rentowność kapitałów i długoterminowy wzrost zysków stawia Wawel na bardzo wysokim miejscu pod względem fundamentów. Niepokój może budzić co najwyżej cena akcji, która według wskaźników wyceny jest w tej chwili nieco za wysoka.

Analiza techniczna
[Ważne: dane na wykresach aktualne na dzień 06.11.2017 r.]

Wawel po bessie w 2008 roku wystartował z trendem wzrostowym, który w 2014 roku wyhamował. W ciągu 6 lat spółka wzrosła kilkudziesięciokratnie z 16 zł do ponad 1400 zł! Dzisiaj akcje wyceniane są na około 970 zł, a spółka od 3 lat porusza się w trendzie horyzontalnym o sporej szerokości.
wawel analiza monthly
Na wykresie tygodniowym widać szerokość kanału trendu horyzontalnego, w którym porusza się cena akcji spółki Wawel. 650 zł to dość imponujący wynik. Zakup przy dolnej granicy i sprzedaż przy górnej granicy kanału może dać nawet 80% zysku. Cena jednak nie zawsze dociera do samej granicy kanału. Dwa tygodnie temu odnotowany został zwiększony wolumen oraz świeca prowzrostowa (pinbar). Warto zakupić mały pakiet kilku akcji, najbliższy opór to 1200 zł.
wawel analiza weekly
Wykres dzienny nie zachęca do inwestowania w tę spółkę. Warto jednak zauważyć dywergencję ceny i wskaźnika RSI. Jest to bardzo mocny sygnał kupna, ponadto cena znajduje się w okolicy wsparcia, a wolumen w ciągu ostatnich dni przewyższał średnią.
wawel analiza daily
Podsumowanie w trzech zdaniach:
Firma pod względem fundamentów jest w bardzo dobrej kondycji. Jedynym minusem jest dość wysoka cena rynkowa akcji w odniesieniu do zysków i wartości księgowej. Technicznie spółka od kilku lat w trendzie horyzontalnym, kanał jest jednak na tyle szeroki, że śmiało można skupować akcje przy jego dolnej granicy i sprzedawać bliżej górnej. Ponadto spółka godna uwagi ze względu na świetną kondycję finansową, skupowanie akcji Wawel z myślą o długoterminowych wzrostach i dywidendach – jak najbardziej wskazane.

OPINIA ANALITYCZNA:

Technicznie: Dwie opcje: zakup z krótkim terminem i sprzedaż w okolicach 1150-1250 zł, lub Zakup długoterminowy i systematyczne skupowanie akcji przy dolnej granicy kanału.
Fundamentalnie: zakup, spółka mocna fundamentalnie i pomimo wysokiej wyceny jest godna uwagi, chociażby ze względu na systematyczność wypłat dywidend, wysoką rentowność i jasny profil działalności.

Dodaj komentarz