Analizy spółek // Work Service S.A.

Kolejna spółka do analizy – Work Service S.A.

Spółka specjalizuje się w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Grupa działa w Polsce i 16 krajach Europy (Niemczech, Rosji, Czechach, Turcji, Rumunii, Węgrzech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Ukrainy) poprzez sieć lokalnych biur oraz 300 mobilnych doradców personalnych.
Źródło: www.bankier.pl

Analiza fundamentalna

 1. Iloczyn wskaźników C/Z oraz C/WK niższy niż 22,5
  Iloczyn wskaźników wynosi wysokie 134. Niestety spółka cechuje się bardzo wysokim wskaźnikiem C/Z na poziomie powyżej 80. Ocena: 1
 2. Wzrost zysków
  Średni zysk w ciągu ostatnich trzech lat wyniósł aż 36,45 mln zł rocznie, gdzie 6 lat temu spółka wygenerowała przez pełne 3 lata 30,41 mln zł (średnia 10,14 mln zł rocznie)!  Ocena: 5
 3. Stabilny akcjonariat
  W rękach „twardego akcjonariatu” znajduje się aż 84,66% akcji. Głównym akcjonariuszem jest prezes ProLogics (UK) LLP (28,47%). Ocena: 5
 4. Polityka dywidendowa
  Spółka wypłaciła historycznie dywidendę dwukrotnie. Niestety brak stabilności podziału zysku wraz z akcjonariuszami nie rokuje pozytywnie. Ocena: 2
 5. Dobra kondycja finansowa
  Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 1,21 (gorsze niż sektor 1,56), natomiast zadłużenie długoterminowe w stosunku do kapitału obrotowego wynosi 64%. Ocena: 3
 6. Czy profil działalności jest zrozumiały
  Tak, spółka jest największą firmą z branży HR w tej części Europy. W tym roku obchodzi „18-stkę” istnienia.  Ocena: 5
 7. Rentowność kapitałów
  Wskaźniki ROE oraz ROA na niższych poziomach niż sektor. Odpowiednio 2,04% i 0,56%. Plus za to, że nie ma strat. Ocena: 1,5
 8. Czy planowane są emisje akcji lub zwiększanie zadłużenia
  Spółka nie planuje nowych emisji akcji i obligacji, a w ciągu ostatnich 8 lat nie emitowano dodatkowych akcji. Ocena: 5
 9. Poziom zadłużenia nie powinien przekraczać 50% kapitałów własnych spółki
  Zadłużenie kapitału własnego około 263%, a więc poziom znacznie powyżej normy, dodatkowo jest to poziom wyższy niż średnia sektorowa (119%). Ocena: 1
 10. Silna marka / rozpoznawalny produkt / ekspansja na rynki zagraniczne.
  Spółka generuje około 45% przychodów z zagranicy. Dynamika przychodów na 115% poziomie wskazuje na stabilny rozwój, dodatkowo rynek pracownika w Polsce stanowi doskonałe pole do zwiększenia rentowności. Ocena: 4
  Średnia arytmetyczna ocen: 3,25
Stabilny, silny akcjonariat i długoterminowy wzrost zysków spółki świadczy bardzo dobrze o jej fundamentach w długim terminie. Niestety niepokój budzi wysokie zadłużenie oraz poziom wskaźnika C/Z. Warto jednak dodać, że C/Z obejmuje ostatni kwartał – znaczny spadek zysków, ale w długim terminie spółka znacząco poprawia wyniki.

Analiza techniczna
[Ważne: dane na wykresach aktualne na dzień 26.05.2017 r.]

Spółka od 2015 roku porusza się w trendzie spadkowym. Od tamtego czasu potaniała około 65%. Na dzień dzisiejszy znajduje się jednak w bardzo ciekawym miejscu – na linii wsparcia przy poziomie 9,25 zł za akcję. Dodatkowo, co istotne, zarysowuje się piękna formacja wzrostowa – pinbar. Zamknięcie miesiąca powyżej 9,25 potwierdzi siłę kupujących.
Na wykresie tygodniowym widać silny wolumen podczas zamykającej się świecy tygodniowej. Może dać to impuls do dalszych wzrostów. Pierwszym takim impulsem będzie zamknięcie się kolejnej świecy powyżej 9,25, a następnie przebicie średnioterminowego trendu spadkowego 10,50.
Na wykresie dziennym zauważalne jest już przebicie krótkoterminowego trendu spadkowego, potwierdzone dodatkowo luką startu – wzrostową. Dla krótkoterminowego zakupu jest to całkiem fajny sygnał z TP na poziomie 10,50 (około 14,6% zysku).
Podsumowanie w trzech zdaniach:
Firma pod względem fundamentów jest w średniej kondycji. Ciąży jej wysokie zadłużenie, a zniechęca na pewno brak stabilnej dywidendy pomimo rosnących w długim terminie zysków. Technicznie spółka od kilku lat w trendzie spadkowym i mimo iż aktualnie brak silnego potwierdzenia na zmianę tendencji – w krótkim terminie godna uwagi.

OPINIA ANALITYCZNA:

Technicznie: zakup po zamknięciu się świecy miesięcznej powyżej 9,25.
Fundamentalnie: neutralnie, spółka powinna zmniejszyć zadłużenie i polepszyć rentowność, wtedy zakup jej akcji będzie bardziej sensowny niż w bieżącej sytuacji.

Dodaj komentarz