Force of Trend – Tydzień 15 (13.04.2017 r.)

Zlecenie niezrealizowane, zmiana parametrów.
Jutro otwarcie pozycji zleceniem Buy Stop z limitem aktywacji 123,90 PKC. Poziomy SL, TP i BE jak poniżej.


Kierunek:
 BUY
Otwarcie:
123,90 
Poziom SL:
120,45 
Poziom TP:
134,25 
Poziom BE:
127,35

Wyniki strategii od początku roku

Dodaj komentarz