Force of Trend – Tydzień 16 (18.04.2017 r.)

Zlecenie niezrealizowane, zmiana parametrów.
Jutro otwarcie pozycji zleceniem Buy Stop z limitem aktywacji 123,25 PKC. Poziomy SL, TP i BE jak poniżej.


Kierunek:
 BUY
Otwarcie:
123,25 
Poziom SL:
119,10 
Poziom TP:
135,70 
Poziom BE:
127,40

Wyniki strategii od początku roku

Dodaj komentarz