Force of Trend – Tydzień 16 (20.04.2017 r.)

Zlecenie niezrealizowane, zmiana parametrów.
Jutro otwarcie pozycji zleceniem Buy Stop z limitem aktywacji 121,60 PKC. Poziomy SL, TP i BE jak poniżej.


Kierunek:
 BUY
Otwarcie:
121,60 
Poziom SL:
118,25 
Poziom TP:
131,65 
Poziom BE:
124,95

Wyniki strategii od początku roku

Dodaj komentarz