Force of Trend – Tydzień 17 (24.04.2017 r.)

Zlecenie zrealizowane po 121,60. Aktualna strata z pozycji 80 zł / kontrakt.
Poziomy SL, TP i BE jak poniżej.


Kierunek:
 BUY
Otwarcie:
121,60 
Poziom SL:
118,25 
Poziom TP:
131,65 
Poziom BE:
124,95

Wyniki strategii od początku roku

Dodaj komentarz